ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

Tájékoztató

Ágazati Képzőközpontok

Az ágazati képzőközpont olyan, több gazdálkodó szervezet által létrehozott nonprofit gazdálkodó szervezet, amelynek tagja lehet szakképzési centrum és szakmai szervezet is. Feladata elsősorban a szakirányú oktatás magasabb színvonalú biztosítása, fejlődésre képes, innovatív, hosszútávú együttműködésre építő, fenntartható működési keretek biztosítása, a munkaerőpiaci szereplők és a leendő munkavállalók kapcsolatának erősítése, a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.


A speciális szakmai oktatást költséghatékonyan, megfelelő minőségben, felkészült szakemberek irányításával nyújtja a tanulóknak. Az eszközöket a szakképzési centrum és a részt vevő vállalkozások közösen biztosítják, emellett az ágazati képzőközpont saját beruházásból beszerzett eszközöket, korszerű technológiát is biztosíthat.


Az ágazati képzőközpontok az átalakuló szakképzési rendszerben fontos szerepet töltenek be, mivel lehetővé teszik a duális képzési koncepció bevezetését és működtetését olyan ágazatokban és szakterületeken is, ahol ez a korábbi struktúrában nehézségekbe ütközött. Emellett megoldást jelenthetnek az együttműködő KKV-k munkaerő problémáira, az új munkatársak szakmai ismeret és kompetencia hiányosságaira is.


A projekt célja az ágazati képzőközpontokat érintő módszertani kérdések tisztázása, a lehetséges működési modellek leírása, illetve javaslattétel a támogató jogszabályi keretek megalkotására.


Jelenleg az alábbi ágazati képzőközpontok kezdték meg működésüket, minden további létesítése folyamatban van:


A Tolna Megyei Szakképzési Centrum specializált gép- és járműgyártás és közlekedés és szállítmányozás ágazatokban működteti ágazati képzőközpontját, Grádum Gépjárműipari Ágazati Képzőközpont nKft. néven. A Szakképzési Centrum két vállalkozással hozta létre az ÁKK-t. A centrum tulajdoni hányada 49%.


A Győri Szakképzési Centrum elektronika és elektrotechnika ágazatban hozta létre az ágazati képzőközpontját, Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpont néven. A Szakképzési Centrum két vállalkozással működteti az ÁKK-t. A centrum tulajdoni hányada 45%.


A Miskolci Szakképzési Centrum turizmus-vendéglátás ágazatban alapította meg az ágazati képzőközpontját, Miskolci Gasztro Centrum néven. A Szakképzési Centrum négy vállalkozással hozta létre az ÁKK-t, akik meghatározó szereplők a helyi gasztronómiában. A centrum tulajdoni hányada 60%.


A Debreceni Szakképzési Centrum turizmus-vendéglátás ágazatban alapította meg az ágazati képzőközpontját, Mesterlevél Ágazati Képzőközpont néven. A Szakképzési Centrum kilenc vállalkozással hozta létre az ÁKK-t. A centrum tulajdoni hányada 10%.


A Székesfehérvári Szakképzési Centrum által létrehozott ágazati képzőközpont specializált gép- és járműgyártás ágazatban jött létre. A Szakképzési Centrum négy vállalkozással hozta létre az ÁKK-t. A centrum tulajdoni hányada 36%.


machinemachine
ikk_teljes_alap

Kezünkben a digitális jövő