ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

SZAKMAI ÉS KÉPESÍTŐ VIZSGÁK MEGSZERVEZÉSÉRE JOGOSULT INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

Akkreditált vizsgaközpontok

Tájékoztató a szakmai és képesítő vizsgáról, valamint a szakmai és képesítő vizsgák megszervezésére jogosult intézményekről, szervezetekről.

További információk
oldalsó kép

Megújult a szakképzés vizsgáztatási rendszere

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult. A képzéstől független, standardizált módon történő vizsgáztatást a megújult rendszerben az akkreditált vizsgaközpontok és az IKK Nonprofit Zrt. végzik. Szakmai vizsgát (beleértve a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát is) az átmeneti időszakban 2025-ig az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézmények is szervezhetnek.

KRÉTA rendszer

A KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszere itt érhető el: meghirdetett vizsgák időpontjainak megtekintése, jelentkezés, vizsgák szervezése.

Vizsganaptár

2023/2024. tanévre vonatkozó, szakmajegyzékhez tartozó vizsganaptár itt érhető el.

DA1C02CE-ECEE-47D5-9940-5D53D54AB40C

Felhasználói kézikönyv

A vizsgára történő egyéni jelentkezés folyamatát támogató modul felhasználói kézikönyve itt érhető el.

Akkreditált vizsgaközpontok

A szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerint akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A vizsgaközpontok akkreditálását az akkreditáló szerv a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett nemzeti szabvány alapján végzi. Oldalunkon azon vizsgaközpontok kerülnek megjelenítésre, amelyek akkreditációval és sikeres tanúsító vizsgával is rendelkeznek. Mivel az akkreditációs eljárások és a tanúsító vizsgák szervezése folyamatosan zajlik, így az IKK felületén is folyamatosan frissül a már tanúsító vizsgával rendelkező akkreditált vizsgaközpontok listája.


Vizsgaközpontok

logo

Agrár Vizsgaközpont

Az Agrár Vizsgaközpont 2021. október 7. óta működik akkreditált személytanúsító szervezetként. Vizsgaközpontunk elsősorban az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó szakmai és képesítő vizsgákat szervez az Élelmiszeripari, a Mezőgazdaság és erdészet valamint a Környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák, szakképesítések tekintetében. Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára lehetővé tegyük a választott szakmai végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

A színvonalas vizsgáztatást szakértőink, vizsgáztatóink és vizsgahelyszíneink garantálják. Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés iránt, és ennek tudatában kizárólag olyan vizsgáztatókkal dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.

A NAH által NAH-12-0012/2021 számon akkreditált személytanúsító szervezet.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
7100 Szekszárd, Palánki út 41.
+36 30 566 8381
info@agrarvk.hu

Vizsgaszoftver

Alföldi Agrár Vizsgaközpont

Az Alföldi Agrár Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer szabályozó dokumentumaiban meghatározott akkreditált vizsgáztatási tevékenység folytatására jött létre. Kiemelt célkitűzésünk, hogy mind az iskolarendszerű oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá partnereink terveinek megvalósításához. A vizsgákra jelentkezők számára maradéktalanul biztosítani kívánjuk az általuk választott szakmai végzettség megszerzésének tárgyi és személyi feltételeit, segítve őket céljaik elérésében.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
6640 Csongrád, Kis-Tisza utca 6/A
+36 63 850 005 / 110. mellék
+36 30 8930750
vizsgakozpont@aavk.hu

logo

Bajai Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk a megváltozott szakképzési rendszer részeként jött létre, hogy segítse megvalósulni vizsgázóink elképzeléseit. Célunk, hogy az új oktatási, piaci és gazdasági igényeknek megfelelően gyors, rugalmas és szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással tegyük lehetővé minél több vizsgázó számára, hogy a választott szakmában korrekt és professzionális vizsgát tegyen és végzettséget szerezzen, ezzel segítve a munkaerőpiaci lehetőségeik bővítését. 

A Bajai Független Vizsgaközpont 2022. január 13-ától rendelkezik ideiglenes akkreditációval 20 KEOR-ban, majd 2023. május 25-én további 11 KEOR-ral bővült. A teljeskörű akkreditáció feltétele minden KEOR területen egy - a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által ellenőrzött - witness-vizsga megvalósítása. A teljeskörű akkreditáció megszerzése jelenleg a legfőbb célkitűzésünk, hogy ezáltal vizsgázóinknak a teljes „palettánk” nyújtotta lehetőséget biztosítani tudjuk.

A szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Miniszter (ITM) által jóváhagyott Képzési és Kimeneti Követelményekben, a képesítő vizsgákat Programkövetelményekben meghatározottak szerint, a jogszabályok és minden vizsgaközpontra vonatkozó működési feltétel figyelembe vételével és betartásával szervezzük meg.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3.
+36 30 160-0008
bajaifvk@bajaiszc.hu

logo

Bakonyi Szakmai Vizsgaközpont

A Bakonyi Szakmai Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer jogszabályaiban meghatározott akkreditált vizsgáztatási tevékenység folytatására 2021. július 1-jén jött létre. 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által lefolytatott akkreditációs eljárást követően NAH-12-0061/2022 azonosító számmal személytanúsító szervezetként került nyilvántartásba vizsgaközpontunk.

A vizsgára jelentkezőknek 18 KEOR területen kínálunk lehetőséget szakmai végzettség és szakképesítés megszerzésére. A vizsgák lebonyolítását magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszíneken végezzük.

Hisszük, hogy a sikeres működés záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés és az etikus magatartás. 

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára lehetővé tegyük a választott végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39
+36 30 425 62 62
info@bakonyivizsgakozpont.hu

Baranya Megyei Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk 2021. július 1-jén jött létre az új szakképzési rendszer részeként. A vizsgaközpont szakmailag függetlenül, önállóan végzi tevékenységét, melynek részletes szabályait a vizsgaközpont Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A vizsgára való jelentkezés, a vizsga lebonyolításának és az oklevél/bizonyítvány kiállításának részletes szabályait a vizsgaközpont Vizsgaszabályzata tartalmazza összhangban a 2019. évi LXXX. szakképzési törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel.
A vizsgára bocsáthatóság elbírálásánál és a vizsgafolyamatban a vizsgaközpont alkalmazza a pártatlanság előírásait. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre a kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagáljunk, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését. A Baranya Megyei Független Vizsgaközpont 26 KEOR tekintetében a NAH által NAH-12-0035/2022 számon akkreditált személytanúsító szervezet.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
+36-30-0905776
vizsgakozpont@bvfv.hu

Barhács és Társa Független Vizsgaközpont

A Barhács és Társa Független Vizsgaközpont kiemelt célja, hogy a Nemzeti Akkreditációs Hatóság által akkreditált területeken, mind a Képzési és Kimeneti Követelmények alapján szervezett szakmai vizsgáink -, mind a Programkövetelmények alapján szervezett képesítő vizsgáink tekintetében - a jogszabályok mindenkori betartása mellett –, gyorsan és rugalmasan biztosítsunk az érdeklődőknek vizsgalehetőséget. Professzionális vizsgaszervezéssel kívánjuk minél több jelentkező számára lehetővé tenni a választott szakmai végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében, és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében. Ennek érdekében, megfelelően felkészült, folyamatosan továbbképzett szakembergárdával, és a jogszabályi feltételeknek maximálisan megfelelő vizsgahelyszínekkel várjuk a kedves érdeklődőket, leendő vizsgázóinkat.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.
+36 1 217 4050
info@barhacs.hu

Békés Megyei Vizsgaközpont

A Békés Megyei Vizsgaközpont 2022. június 9-től rendelkezik akkreditációval a következő 12 képzési területre: oktatás m.n.s., titkárság és irodai munka, nagy-és kiskereskedelem, gépgyártás, műszer- és fémipar, élelemiszergyártás, ápolás és szülésznőképzés, idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális munka és tanácsadás, háztartási szolgáltatások, fodrászat és szépségápolás, valamint szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás. 

Vizsgáztatóink szakmailag képzett szakemberek, akik tevékenységüket a pártatlanság elveinek alkalmazásával végzik. Vizsgahelyszíneink mindegyike rendelkezik a vizsgalebonyolításhoz szükséges tárgyi feltételekkel. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
5700 Gyula, Karácsonyi János u. 13.
+3620-3141099
vizsgakozpont@gyvk.hu

Belügyminisztérium Vizsgaközpont (BM Humánerőforrás-fejlesztési és Stratégiai Főosztály Vizsgaközpont Osztály)

A Belügyminisztérium Vizsgaközpont 2021. augusztus 26-tól akkreditált személytanúsító szervezetként a 1032 KEOR számú Személyi és vagyonvédelem képzési területhez sorolt tizenkét szakképesítés tekintetében a belügyminiszter kijelölése alapján országos hatáskörrel ellátja a képesítő vizsgákkal kapcsolatos feladatokat. Felügyeli és ellenőrzi az Országos Rendőr-főkapitányság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által működtetett vizsgaközpontok tevékenységét. Akkreditált vizsgaközpontként maximálisan elkötelezett az innováció, az interaktív és gyakorlatorientált vizsgáztatás mellett.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
+36 26 795-927
info@bmvizsgakozpont.hu

logo

Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont

A Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpont a megváltozott szakképzési rendszer egyik fontos elemeként 2021.07.01-én kezdte meg munkáját és 2022. április 28-án szerezte meg ideiglenes akkreditációját. Vizsgaközpontunk folyamatosan bővíti vizsgáztatási palettáját. Célunk, hogy a piaci és gazdasági igényeknek megfelelően gyors, rugalmas és professzionális vizsgaszervezéssel tegyük lehetővé minél több vizsgázó számára, hogy a választott szakmában korrekt és szakszerű vizsgát tehessen, ezáltal végzettséget szerezzen, segítve a munkaerőpiaci lehetőségeik bővítését.

Az akkreditációnak való folyamatos megfelelés, a megváltozott vizsgarendszer, a szakszerű és színvonalas vizsgáztatás lebonyolítása érdekében munkatársainkat folyamatosan fejlesztjük, képezzük. Vizsgahelyszíneink rendelkeznek a vizsgáztatáshoz szükséges feltételekkel, ahol a vizsgaközpontunk által felkészített, pártatlan vizsgabizottság bonyolítja le a vizsgákat.

A szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Miniszter által jóváhagyott Képzési és Kimeneti Követelményekben, a képesítő vizsgákat a Programkövetelményekben meghatározottak szerint és a jogszabályoknak megfelelően és azok betartásával szervezzük és bonyolítjuk le. 

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.
06 54 501-403
06 30 499 0492
vizsgakozpont@berettyoujfaluiszc.hu

logo

Budapesti Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk 2021. szeptember végétől rendelkezik ideiglenes akkreditációval a pénzügyek/üzleti ismeretek, a kereskedelem, a turizmus-vendéglátás, az informatika, a szállítási és egyéb szolgáltatások terén. Vizsgaközpontunk számos vizsgahelyszínnel kötött vizsgalebonyolítási együttműködési keretmegállapodást és személyes és online formában folyamatosan képezi szakértőit az új vizsgáztatási rendszerben betöltendő feladatokra. Kiemelten fontosnak tartjuk a vizsgák átláthatóságának és a követelményeknek való teljeskörű megfeleltethetőségének biztosítását. A teljeskörű akkreditáció feltétele minden KEOR területre egy - a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által ellenőrzött - witness-vizsga megszervezése, amit az elektronikus vizsgabejelentési rendszer működésével egyidejűleg kezdhetünk meg.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1074 Budapest, Dohány utca 65.
061 4132775
vizsgakozpont@bgszc.hu

logo

Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer jogszabályaiban meghatározott akkreditált vizsgáztatási tevékenység folytatására jött létre. 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont akkreditációs eljárása sikeresen lezárult, vizsgaközpontunkat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a NAH-12-0014/2021 -es számon személytanúsító szervezetként nyilvántartásba vette.

A vizsgára jelentkezőknek 20 KEOR területen kínálunk lehetőséget szakmai végzettség és szakképesítés megszerzésére. 

Célunk, hogy a szakmai oktatásban, illetve szakmai képzésben részt vevők számára széles palettán lehetővé tegyük a választott szakterületen a szakmai végzettség, szakképesítés megszerzését. A hozzánk jelentkezőket a magas szakmai színvonalon megszervezett vizsgák biztosításával segítjük céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

A vizsgák lebonyolítását magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszíneken végezzük.

A szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Miniszter (ITM) által jóváhagyott Képzési és Kimeneti Követelményekben, a képesítő vizsgákat Programkövetelményekben meghatározottak szerint, a jogszabályok és minden vizsgaközpontra vonatkozó működési feltétel figyelembe vételével és betartásával szervezzük meg.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1149 Budapest, Várna utca 21/B.
+36 1-585-8080
vizsgakozpont@bpvizsga.hu

Büntetés-végrehajtási Vizsgaközpont

A büntetés-végrehajtási szervezet tekintetében a jogszabályi előírásoknak történő teljes körű megfelelés érdekében 2020. december 1-én létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálatának alárendeltségében önálló osztályként a Büntetés-végrehajtási Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont). A Vizsgaközpont a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában folyó, a büntetés-végrehajtási szervezetnél hivatásos állományba szolgálatot teljesítő munkatársak szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések képesítő vizsgáinak szervezését, a vizsgák lebonyolítását és a bizonyítványok kiadását hajthatja végre. A Vizsgaközpont helyileg a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Telephely 2. épületében működik.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.
+36 1 301-8397
+36 1 301-8376
BVOP-Vizsgakozpont@bv.gov.hu

logo

Ceglédi Vizsgaközpont

Ceglédi Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer jogszabályaiban foglaltak alapján, az akkreditált vizsgáztatási tevékenység lebonyolítását hivatott végezni. 

A vizsgaközpontunk célja olyan professzionális vizsgák szervezése és lebonyolítása, amely az iskolai rendszerű oktatás, iskolai rendszeren kívüli képzés, a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekhez megfelelően alkalmazkodik, azokra gyorsan és rugalmasan reagál.

Vizsgáztatóink szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket. 

Vizsgahelyszíneink a szakmai követelményeknek megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt figyelembe véve kellemes és inspiráló környezetet nyújtanak a sikeres vizsgákhoz. 

 Folyamatosan törekszünk az egyre magasabb minőség elérésére, valamint a sikeres vizsgázók, ügyfelek és az elégedett partnerek számának növelésére.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2700 Cegléd, Jászberényi út 2.
+3630/1081817
vizsga@ceglediszc.hu

logo

Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk NAH-12-0010/2021 nyilvántartási számon, 23 KEOR területen működik akkreditált személytanúsító szervezetként.

Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyors és szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással, minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával arra törekszünk, hogy a nálunk vizsgázók minél rövidebb idő alatt bizonyítványt szerezhessenek.

Bízunk abban, hogy a vizsgarendszer megújulásával, a gyakorlatközpontú vizsgafeladatokkal és az új értékelési szemlélettel hozzájárulunk a szakmai oktatás innovációjához, a képzések minőségének javításához és a vizsgázók eredményességéhez.

Várjuk megkeresését elérhetőségeinken.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
4030 Debrecen, Fokos utca 12
+36 52 437-311 / 26. mellék
info@devizsga.hu

logo

Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont

A Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer részeként 2021.07.07-én Siófoki székhellyel kezdte meg működését. 

2022.07.14.-én 15 KEOR tekintetében megszereztük a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által, ISO/IEC 17024 európai szabvány - Magyar Szabványügyi Testület által közzétett nemzeti szabvány alapján akkreditált személytanúsítási szervezet megnevezést.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a szakképzés bármely területéről, illetve a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényeket a vizsgáztatás területén professzionális módon kiszolgáljuk. 

Célunk, hogy gyorsan és teljeskörűen megszervezzük és lebonyolítsuk a hozzánk jelentkezők vizsgáit. A vizsgákon a saját illetve külső partnereink által biztosított tárgyi feltételek segítségével korszerű és színvonalas vizsgakörülményeket biztosítsunk a nálunk vizsgázni szándékozóknak. 

A NAH által a NAH-12-0056/2022 számon akkreditált személytanúsító szervezet.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
8600 Siófok, Hock János köz 2. I/21.
+36 84 310 414
info@balatonivizsga.hu

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.

„Örömmel tájékoztatjuk, hogy a DUNAGÁZ Zrt.  2021. decemberében a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-12-0011/2021 számon vizsgaszervezői jogosultságot szerzett.

Az államilag elismert képzésekhez kapcsolódó vizsgákat folyamatosan szervezi az alábbi szakterületekre:

0713 KEOR-számú Energetika, elektromosság

0722 KEOR-számú Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

0799 KEOR-számú Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.

0821 KEOR-számú Erdőgazdálkodás

Tárgyi feltételek megléte esetén egyedi helyszíneken, rugalmasan, vizsga helyszínén történő bizonyítvány kiadással!

További információk: http://www.dunagaz.hu/cikk/akkreditalt-vizsgakozpont/id=9

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2510 Dorog, Gorkij utca 37. Pf: 16.
30/467-6047
33/513-100
30/634-0062
komar.kornel@dunagaz.hu

logo

Dunaújvárosi Vizsgaközpont

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont Fejér megyében 6 szakképző intézményben, vizsgapartnereink révén pedig számos további helyszínen szervez szakmai és képesítő vizsgákat. Magasan képzett szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával arra törekszünk, hogy a jogszabályok maradéktalan betartása mellett a nálunk vizsgázók szakmai oktatásukat követően minél rövidebb idő alatt bizonyítványt szerezhessenek. Vizsgázz gyorsan, egyszerűen, sikeresen!

A NAH által NAH-12-0064/2023 számon akkreditált vizsgaközpont személytanúsító szervezet.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2400 Dunaújváros, Római krt 51/A
+3670/400-2607
info@davik.hu

logo

Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont (FSZF)

 A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpontnál (FSZF) hiszünk a specializációban, ezért a vizsgáztatást főleg műszaki területen végezzük: Elektronika és elektrotechnika, Épületgépészet, Gépészet, Specializált gép- és járműgyártás, Építőipar, Informatika és távközlés, Közlekedés és szállítmányozás. Vizsgáink közt helyt kap a Könyvelés és adózás, valamint az Audiovizuális módszerek és média- szakismeretek.

A vizsgához jól felszerelt, kipróbált, biztonságos vizsgahelyszínt biztosítunk, valamint a szakma elismert, nagy tapasztalatú szakértőiből álló vizsgabizottságot. Célunk, hogy a felmerülő igényekre gyors és szakszerű vizsgaszervezéssel, minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Az FSZF szlogenje: Illik hozzád! 

Többet szeretnél tudni? Keress minket! https://fszf.hu/

Vizsgára jelentkeznél? Keress minket! https://fszf.hu/vizsgazoknak/

Vizsgáztatnál? Keress minket! https://fszf.hu/vizsgaztatoknak/#jelentkezes-vizsgaztato

 

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1138 Budapest, Váci út 179-183.
+36 70 371 7745
vizsgakozpont@fszf.hu

logo

Független Országos Vizsgaközpont

Az átalakított szakképzési rendszer részeként 2021. december 1-én megalakult a Vizsgaközpontunk, 2022.05.26-án egy, majd területbővítési eljárás után újabb nyolc KEOR esetében szerezte meg ideiglenes akkreditációját. Alkalmazkodva az igényekhez újabb négy, 0412, 0916, 0921, 0923 KEOR esetében tervezünk bővítést. 

Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Működésünk alapja a pártatlan és objektív működés, irányítási rendszerünk működési irányelvei és eljárásai minden jelentkező, jelölt és tanúsított személy részére tisztességes elveket követ. Tevékenységünk végzése során mindenkor hangsúlyt fektetünk a vonatkozó jogszabályok betartására.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.
+36 30 202-1010
vizsgakozpont@fovi.hu

logo

Győri Akkreditált Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk a vizsgára jelentkezőknek 29 KEOR szakmai területen kínál lehetőséget szakmai végzettség, szakképesítés megszerzésére. A NAH által NAH-12-0013/2021 számon akkreditált személytanúsító szervezetként a pártatlanság, esélyegyenlőség biztosítása mellett kezdjük meg vizsgaszervezési tevékenységünket. Vizsgáinkat szakmailag magasan képzett, tapasztalt szakértők közreműködésével, a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzataink és a szabvány irányelveinek megfelelően bonyolítjuk le. Vizsgahelyszínként számos együttműködő partnerünk biztosítja az ideális körülményeket. Szeretnénk elérni, hogy a Győri Akkreditált Vizsgaközpont által választott szlogen minden érintett számára ugyanazt közvetítse, mint amilyen jelentéssel szándékunk szerint bír: „Több, mint lehetőség!” Kérjük, éljenek az általunk kínált lehetőségekkel!

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A
+36 30 375 8515
info@gyorivizsgakozpont.hu

Heves Megyei Vizsgaközpont

A Heves Megyei Vizsgaközpont a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által lefolytatott sikeres akkreditációs eljárás eredményeként 14 KEOR tekintetében, 2022. áprilisában akkreditált vizsgaközpontként került nyilvántartásba.

Célkitűzésünk, hogy a vizsgák lebonyolítását és ellenőrzését a lehető legmagasabb színvonalon végezzük. Ennek érdekében szem előtt tartjuk a szakképzés, a piaci és gazdasági szereplők által felmerült igényeket, és hozzásegíthetjük a vizsgára jelentkezőket ahhoz, hogy a választott szakmai végzettséget megszerezhessék.

Szakmai és képesítő vizsgák lebonyolításához Heves megyében 8 szakképző intézmény áll rendelkezésünkre, valamint számos vállalkozással alakítottunk ki vizsgapartneri kapcsolatot. Vizsgahelyszíneink megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek. A vizsgák színvonalas lebonyolítása érdekében a vizsgáztatóinkat folyamatosan képezzük.

Várjuk megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken!

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
3300 Eger, Kertész u. 128.
+36 30 833 12 76
vizsgakozpont@hmszc.hu

logo

Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont

A Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont 2021. július 01-én jött létre, a szakképzési rendszer megújult jogi keretei között. 

Intézményünket az MSz EN ISO/IEC 17024:2013 szerinti személytanúsító szervezetként a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-12-0051/2022 számon vette nyilvántartásba. Független vizsgaközpontként fő feladatunk az akkreditált területeken vizsgáztatási tevékenység (személytanúsítás) pártatlan, magas szakmai színvonalú biztosítása, a munkaerő-piac elvárásainak való folyamatos megfelelés.

Célunk, hogy szakképzés és a gazdasági élet szereplői számára szakszerűen és jogszerűen szervezzünk, bonyolítsunk szakmai- és képesítő vizsgákat, ahol magas színvonalon felkészült, folyamatosan képzett szakértőink, munkatársaink, és jól felszerelt vizsgahelyszíneink bevonásával biztosítjuk a vizsgáztatáshoz előírt személyi és tárgyi feltételeket.

Vizsgáztatási tevékenységünket ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9.
+36 30 781 3197
hvk.info@hiszk.hu

logo

IKK Vizsgaközpont

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult, a szakmai- és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait az akkreditált vizsgaközpontok és az IKK Vizsgaközpont látják el. Az IKK Vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (10) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján szervez országos hatáskörrel, valamennyi képzési területre kiterjedő szakmai és képesítő vizsgákat.  

A munkatársak maximálisan elkötelezettek a professzionális vizsgaszervezés iránt, minél több vizsgázó számára lehetővé kívánjuk tenni az általuk választott szakmai végzettség megszerzését, ezáltal segíteni a munkaerőpiaci érvényesülésüket.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1138 Budapest, Váci út 191.
+36 30 121 8478
vizsgabejelentes@ikk.hu

Kaposvári Vizsgaközpont

A Kaposvári Vizsgaközpont elsődleges feladata szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minden vizsgázó számára lehetővé tenni a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgán, illetve a szakképesítésre irányuló képesítő vizsgán a sikeres részvételt. 
A Kaposvári Vizsgaközpont együttműködő vizsgapartnerei révén számos helyszínen szervez szakmai és képesítő vizsgákat.  

Magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával arra törekszünk, hogy a nálunk vizsgázók szakmai oktatásukat követően minél rövidebb idő alatt bizonyítványt szerezhessenek.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
7400 Kaposvár Fő utca 65.
20/984-4805
kvk@kszc.hu

logo

Kisalföldi Független Vizsgaközpont (KFV)

A NAH által NAH-12-0060/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Vizsgaközpontunk a szakképzés és felnőttképzés megújítása révén, az új szakképzési rendszer részeként jött létre, szakmai és képesítő vizsgák lebonyolítására. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól (NAH), 2022. augusztus 4-én kaptuk meg az ideiglenes akkreditációt.

A KFV, az alábbi 12 képzési terület szakmái, szakképesítései tekintetében szervez személytanúsító vizsgákat, elsősorban Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl területén.

Képzési területeink: Földtani tudományok; Környezetvédelmi technológiák; Élelmiszergyártás; Feldolgozóipar, m.n.s.; Mezőgazdaság, tovább nem bontható; Növénytermesztés és állattenyésztés; Kertészet; Mezőgazdaság, m.n.s.; Erdőgazdálkodás; Halgazdálkodás; Állatorvosi tudományok; Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások.

Célunk, hogy a szakképzés valamint a piaci, gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára lehetővé tegyük a választott szakmai végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

A színvonalas, elfogulatlan vizsgáztatást, magas szintű kompetenciákkal rendelkező, folyamatosan képzett és ellenőrzött szakértőink, vizsgáztatóink és vizsgahelyszíneink biztosítják, a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzataink és a NAH elvárásainak betartásával. 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
+36 30 095-70-16
info@kisalfoldivizsgakozpont.hu

logo

Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk, a Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont 2021. május 20-án alakult meg, és 30 KEOR területen jogosult vizsgaszervezésre. Célunk, hogy magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor rugalmas vizsgaszervezéssel és lebonyolítással tegyük lehetővé jelentkezőink részére az új végzettség megszerzését. 

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.
+36 30 097 5636
+36 30 375 4948
info@sikervizsga.hu

logo

Kisvárdai Vizsgaközpont

A Kisvárdai Vizsgaközpont 2021. június 1-jén jött létre az új szakképzési rendszer részeként. 2022. május 12. napjától Akkreditált Vizsgaközpontként elsődleges prioritásnak tekintjük a vizsgaszervezés magas szintű lebonyolítását. 

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, minél több jelentkező számára lehetőséget biztosítsunk a választott szakmai végzettség megszerzésére, segítve őket céljaik elérésében, és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében. 

A vizsgák személyi, tárgyi feltételei elsősorban a Kisvárdai Szakképzési Centrum intézményeinek személyi állományán és eszközein alapulnak, de külső együttműködők partnerek is rendelkezésre állnak.

Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a jelentkezők és a partnereink részletes tájékoztatására, az átláthatóságra és a pártatlanságra. 

A Kisvárdai Vizsgaközpont a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-12-0044/2022 számon akkreditált személytanúsító szervezet, 18 KEOR tekintetében.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
+36 45 556 391
kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com

logo

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportvizsgaközpont

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szenátusa 2021. október 1-ével életre hívta az Egyetem Sportvizsgaközpontját, amely 2022. május 12-én  a 1014 Sport képzési területen akkreditált személytanúsító szervezetként megkezdte működését.

Sportvizsgaközpontunk szoros együttműködésben a TF oktatói közösségével és az országos szakszövetségekkel, elsősorban az ő szakmai tudásukra alapozva kialakította a szervezet szakmai hálózatát. Ennek köszönhetően a Sportvizsgaközpont a TF szakmai tőkéjére és infrastruktúrájára alapozva a sport minden területén, minden sportágban az ország vezető vizsgaközpontjává kíván válni.

Az első vizsgák már a nyáron lezajlottak, szeptemberben pedig nagylétszámú vizsgáztatást tervezünk mind a verseny-, mind a rekreációs sportágakban.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1123 Budapest, Alkotás utca 42-48.
06 1 488 1550
+36 30 260 7243
sportvizsgakozpont@tf.hu

logo

Mátészalkai Vizsgaközpont

A Mátészalkai Vizsgaközpont Magyarország legkeletibb személytanúsító szervezete. Vizsgáztatási területeinket a szabványok és a törvények adta keretek között a regionális és országos vizsgáztatási igényeknek megfelelően alakítottuk ki és fejlesztjük tovább. Partnereink elismert, magas színvonalú cégek/vállalkozások/intézmények. Vizsgáztatóink elismert szakemberek, akiket feladataiknak megfelelően folyamatosan képezünk. Sokan közülük országosan végzik vizsgáztatói tevékenységeiket. Célunk, hogy minél több képzésben színvonalas vizsgalehetőséget biztosítsunk a régióban élőknek.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
4700 Mátészalka, Kölcsey Ferenc u. 12.
+36 30/92 55 680
mateszalkaivizsgakozpont@gmail.com

logo

Miskolci Független Vizsgaközpont

A Nemzeti Akkreditált Hatóság a Miskolci Független Vizsgaközpontot az MSz EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány szerinti személytanúsító szervezetként a NAH-12-0043/2022 számon személytanúsító szervezetként vette nyilvántartásba. A Vizsgaközpont már túljutott első területbővítési eljárásán, így jelenleg 26 KEOR területen jogosult vizsgaszervezésre. A jövőben további 8 KEOR szerinti képzési terület vonatkozásában területbővítést kíván benyújtani.

Célunk, hogy akkreditált szervezetként a szakképzésben résztvevő tanulók és képzésben résztvevők, valamint a felnőttképzésben résztvevők számára professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással lehetővé tegyük a választott szakmai végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

Hiszünk abban, hogy a sikeres működés záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás és az együttműködés.

Bízunk abban, hogy ezt az együttműködést az Önök intézményével is megvalósíthatjuk, és segíthetjük munkájukat magas minőségű és rugalmas vizsgáztatással.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.
+36301571450
vizsgakozpont@miskolci-szc.hu

Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont

A Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont 2021. május 1-jén jött létre a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szervezeti egységeként. 2022. január 27-én a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a vizsgaközpontunkat Zala megyében elsőként a NAH-12-0031/2021-es számon személytanúsító szervezetként nyilvántartásba vette. 

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára lehetővé tegyük a választott szakmai végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

Törekszünk a vizsgára jelentkezők és partnereink részletes tájékoztatására, szolgáltatásaink átláthatóságára, az esetlegesen felmerülő kérdések gyors és korrekt megválaszolására, hogy segítsük a velünk kapcsolatba kerülő jelentkezők, partnerek döntéseit és munkáját.

Hisszük, hogy a sikeres működés záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás, amelynek érdekében belső szabályzatainkban egyértelműen meghatározzuk a felelősségi- és hatásköröket. Ezek maradéktalan betartását munkatársainktól elvárjuk.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.
93/510-251
20/536-6125
titkarsag@nszvk.hu

Nagykunsági Független Vizsgaközpont

A Nagykunsági Független Vizsgaközpont 2021. július 1-jén jött létre a szakképzés új rendszerének elemeként. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2022. május 12. napján hozott, NAH-12-0049/2022. számú döntése alapján szervezetünk 20 képzési területen kapta meg az akkreditált státuszt. 

Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés iránt, és ezt partnereinktől is elvárjuk. Kizárólag olyan vizsgáztatókkal dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket, továbbá csak olyan helyszíneken szervezünk vizsgát, melyek korszerű infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt kielégítve kellemes és inspiráló környezetet nyújtanak a vizsgákhoz.

Törekszünk arra, hogy az iskolarendszerű képzésben oktatott diákok mellett egyre nagyobb számban válasszák Vizsgaközpontunkat az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben résztvevők is tudásuk bizonyítására, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a vizsgára jelentkezők és partnereink igényeit. 

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci szereplők részéről megfogalmazott követelményekre a jogszabályok előírása mentén gyors, rugalmas és szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással reagáljuk, továbbá minél több vizsgázó számára tegyük lehetővé, hogy korrekt és professzionális vizsgát tegyen és végzettséget szerezzen, ezzel segítve a munkaerőpiaci lehetőségeik bővítését.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy Ön is a Nagykunsági Független Vizsgaközpont elégedett partnerei közé tartozzon.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
5300 Karcag, Dózsa György út 29.
06-59/500-130 (18)
info@nagykunvk.hu

logo

Nógrád Megyei Független Vizsgaközpont

A Nógrád Megyei Független Vizsgaközpont a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiadott akkreditálási okirat alapján szervez szakmai és képesítő vizsgákat országos hatáskörrel, elsősorban Nógrád megyében.

Célkitűzésünk, hogy a vizsgák lebonyolítását és ellenőrzését a lehető legmagasabb színvonalon végezzük. Ennek érdekében szem előtt tartjuk a szakképzés, a piaci és gazdasági szereplők által felmerült igényeket, és hozzásegíthetjük a vizsgára jelentkezőket ahhoz, hogy a választott szakmai végzettséget megszerezhessék.

Szakmai és képesítő vizsgák lebonyolítása a jogszabályi feltételeknek megfelelő akkreditált vizsgahelyszíneinken zajlik. A vizsgák színvonalas lebonyolítása érdekében a vizsgáztatóinkat folyamatosan képezzük.

Várjuk megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken!

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
+36-70 1977-411
vizsgakozpont@nmfv.hu

logo

Nyíregyházi Vizsgaközpont

A Nyíregyházi Vizsgaközpont elsődleges feladatának tekinti a vizsgaszervezés magas szintű lebonyolítását, amellyel a jelentkezők számára lehetővé tesszük az általuk választott szakma vagy szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzését, ezzel kiszolgálva a szakképzés piaci, gazdasági szereplői részéről felmerülő munkaerőpiaci igényeket. Akkreditált vizsgaközpontként a szakmai vizsgákat az Innovációs és Technológiai Miniszter által jóváhagyott Képzési és Kimeneti Követelményekben, illetve a képesítő vizsgákat Programkövetelményekben meghatározottak szerint szervezzük meg. A megváltozott vizsgarendszer és azok feltételeinek, az akkreditációnak való folyamatos megfelelés, a színvonalas törvényes vizsgafolyamat lebonyolítása érdekében, vizsgaközpontunk munkatársai, a vizsgáztatásban résztvevők képzéseken vesznek részt, melynek megszervezése kiemelt és folyamatos feladataink közé tartozik. Vizsgahelyszíneink rendelkeznek a vizsgáztatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az interaktív és a projektfeladatok vizsgáit is színvonalasan tudjuk lebonyolítani.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
06-70/512-6777
obuczki.rita@nyiregyhaziavk.hu
vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu

Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont 2020. szeptember 1-én jött létre. A Vizsga Központ tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket; a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai képzése során megszerezhető szakképesítések tekintetében lefolytatja a vizsgáztatásokat, és a jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
+36 1 469 4108
katasztrofavedelmi.vizsgakozpont@katved.gov.hu

logo

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

Az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont NAH – 12 – 0058 – 2022 nyilvántartási számon működik, mint akkreditált személytanúsító szervezet.

Vizsgáinkat szakmailag magasan képzett, tapasztalt szakemberekkel, a vonatkozó jogszabályok, saját szabályzataink és az MSz EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány irányelveinek megfelelően szervezzük és bonyolítjuk le. Vizsgahelyszíneink ideális körülményeket biztosítanak vizsgázóink számára.

Működésünk alapja a pártatlanság és az objektivitás.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
+36 48 310 006
titkarsag@ozdirfv.hu

logo

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Vizsgaközpont

 

Vizsgaközpontunkat 9 KEOR területén a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a NAH-12-0046/2022 számon vizsgaközpont, személytanúsító szervezetként nyilvántartásba vette. Tevékenységünket főként egészségügy, szociális és sport szakterületén végezzük.

A vizsgákhoz a Pécsit Tudományegyetem és partnerei kiemelkedően felszerelt infrastruktúrát és helyszíneket biztosít, annak érdekében, hogy az Ön által megszerzett bizonyítvány egy életen át érték legyen az Ön kezében és a munkáltatók szemében! Együttműködő partnereink révén az ország egész területén szervezzük meg mind a szakmai, mind a képesítő vizsgákat. Kiemelt célunk, hogy pártatlanság érvényesülésével igény szerint, gyorsan és teljeskörűen szervezzük meg és bonyolítsuk le a hozzánk jelentkezők vizsgáit, ezzel hozzásegítve a vizsgázókat a céljaik mielőbbi eléréséhez.

A Vizsgaközpontunk által szervezett vizsgákon jól képzett, a szakmájában elismert és Önt támogatni akaró vizsgáztatókkal, vizsgaszervezőkkel találkozhat!

Folyamatainkat állandóan fejlesztjük az Ön visszajelzései alapján is! Munkánkat az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszer alapján végezzük.

Törekszünk arra, hogy a hozzánk vizsgára jelentkezők a képzésüket, oktatásukat követően minél rövidebb idő alatt bizonyítványt/oklevelet szerezhessenek, leggyakrabban a vizsga napján kiállításra kerülnek a bizonyítványok.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
72/501-500/38410 mellék
vizsgakozpont@etk.pte.hu

logo

PERFEKT Vizsgaközpont Nonprofit Kft

Vizsgaközpontunk a NAH-12-0066/2023 számon bejegyzésre került és 2023. november 3-tól megkezdte működését. 

Alapelvünk, hogy a sikernek mindenki számára elérhetőnek kell lennie: a PERFEKT Vizsgaközpont célja, hogy a piaci és a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a választott szakmai végzettség megszerzését. Legyen szó elfoglalt szakemberről vagy éppen kezdő diákról, nálunk mindenki megtalálja a céljai eléréséhez szükséges feltételeket. Megfizethető vizsgadíjakat, rugalmas vizsgaszervezést és korszerű infrastruktúrát kínálunk. 

Érje el szakmai sikereit velünk! Sárkány Réka ügyvezető, vizsgaközpont vezető PERFEKT Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1118 Budapest, Számadó utca 19. 1. emelet 1.
+36304454475
info@perfektvizsgakozpont.hu

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrségi Vizsgaközpont

A ROKK Rendőrségi Vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint országos vizsgaközpontként tervezi, előkészíti és végrehajtja a közbiztonsági rendőrjárőr (10324002), valamint a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr (10324003) képesítésekre vonatkozó vizsgáztatást.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
06 1 391-3548 (38-517)
vizsgakozpont@rokk.police.hu

Soproni Akkreditált Vizsgaközpont

Célunk és filozófiánk, hogy a szakképzés és a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagáljunk. Az ipar 4.0 kihívásainak megfelelve, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással segítsük a jelölteket a választott szakmai végzettség megszerzésében. Megfelelünk az MSz EN ISO/IEC 17024:2013 szerint személytanúsító szervezetek szabvány követelményeinek, és az érdekelt felek különösen a munkaerőpiac elvárásainak. Tevékenységünket ennek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
+36 99 311-916/101
info@sopronivizsgakozpont.hu

logo

Szakmai Vizsgaközpont

A Szakmai Vizsgaközpont a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-12-0040/2022 számon 2022. április 28. óta működő akkreditált személytanúsító szervezet.

Munkatársaink szeretettel várják ügyfeleink, partnereink megkeresését a szakmai és képesítő vizsgákhoz, vizsgáztatáshoz kapcsolódóan.

Kiemelt célkitűzésünk, hogy mind az iskolarendszerű oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyors, rugalmas, etikus vizsgaszervezéssel és lebonyolítással támogassuk a vizsgára jelentkezők szakmai végzettségének megszerzését, munkaerőpiaci esélyük növelését. A magas színvonalú, pártatlan vizsgáztatást szakértőink, vizsgáztatóink és vizsgahelyszíneink garantálják. Elkötelezettek vagyunk a minőségi munkavégzés, a vizsgázóink eredményessége és partnereink elégedettsége iránt, ennek érdekében megfelelően felkészült, folyamatosan továbbképzett szakembergárdával, és a jogszabályi feltételeknek maximálisan megfelelő vizsgahelyszínekkel várjuk a kedves érdeklődőket, leendő vizsgázóinkat. Vizsgáztatást magyar és angol nyelven is vállalunk. 

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1062 Budapest, Andrássy út 63-65. I. emelet 119-es iroda
+36 30 131 0345
info@szakmaivizsgakozpont.hu

logo

Szaktudás Vizsgaközpont

A Szaktudás Vizsgaközpont akkreditált személytanúsító szervezetként szervezi és bonyolítja le a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgákat, illetve a szakképesítésre irányuló képesítő vizsgákat, betartva a vonatkozó jogszabályokban, Képzési és Kimeneti Követelményekben és a Programkövetelményekben meghatározott előírásokat. 

Működésünk alapja a pártatlanság és objektivitás, vizsgaszervezési és lebonyolítási tevékenységünk során minőségirányítási rendszerünk működési irányelveit és eljárásait követjük, belső munkatársainkat, vizsgán közreműködő személyzetünket megfelelően felkészítjük, folyamatosan képezzük, partnereinket értékeljük. 

Működési területünk Észak Magyarország és Észak-Alföld, ahol 16 képzési területen, elsősorban mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, kertészet, környezetvédelem, földtani tudományok, állatorvosi tudományok, gépgyártás, valamint élelmiszergyártás vonatkozásában szervezünk vizsgákat.

Minél több jelentkező számára szeretnénk biztosítani a megalapozott, cselekvőképes agrártudást, a szakmai végzettség megszerzését, a munkaerőpiaci érvényesülés lehetőségét.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
+36 30 128-3354
vizsgakozpont@szakvi.hu

Szegedi Regionális Vizsgaközpont

A Szegedi Regionális Vizsgaközpont, SZEREVI 2022. januárjában szerezte meg ideiglenes akkreditációját. 

A SZEREVI vizsgáztatási palettáját folyamatosan bővíti, működésének célja, hogy teljeskörű szervezési és lebonyolítási tevékenysége során, a felmerülő igényekhez rugalmasan alkalmazkodva mindenki számára biztosítani tudja a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét, ügyelve az érvényben lévő törvényi előírásokra, és a Képzési és Kimeneti Követelményekben, valamint Programkövetelményekben rögzített kritériumoknak való megfelelésre, együttműködve az országban lévő más független akkreditált vizsgaközpontokkal.

Vizsgaközpontunk munkatársai törekszenek az innovatív megoldások alkalmazására mind a vizsgák szervezésében, mind pedig a digitális háttér megteremtésében. Partnereinkkel együttműködve professzionálisan felszerelt vizsgahelyszíneket biztosítunk, ahol vizsgaközpontunk által felkészített, pártatlan vizsgabizottság bonyolítja le a vizsgákat. 

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
+36 62 554 280
info@szerevi.hu

logo

Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként, 2020.07.01. – én kezdte meg munkáját.

Az akkreditációs eljárást követően, a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzési alapfeladat ellátására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi, és bonyolítja le a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát.

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről megfogalmazott igényekre a 21. század által kínált lehetőségekkel élve reflektáljunk a kor igényeinek megfelelő vizsgaszervezéssel, valamint vizsgalebonyolítással egyaránt.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 42
+36 70 198-6546
fuggetlenvizsgakozpont@gmail.com

Szerencsi Regionális Független Vizsgaközpont

A Szerencsi Regionális Független Vizsgaközpont 2021.július 1-én jött létre. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által lefolytatott sikeres akkreditációs eljárás eredményeként, 20 képzési terület tekintetében, 2022. július 07- én akkreditált vizsgaközpontként a NAH-12-0055/2022 számon került nyilvántartásba. 

Célkitűzésünk, hogy a vizsgák lebonyolítását és ellenőrzését a lehető legmagasabb színvonalon végezzük. Ennek érdekében, jól felkészült, folyamatosan képzett szakértőink, munkatársaink, és jól felszerelt vizsgahelyszíneink bevonásával biztosítjuk a vizsgáztatáshoz előírt személyi és tárgyi feltételeket.

Várjuk megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken!

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
3900 Szerencs, Rákóczi út 93.
+36 30 0123-656
info@szerencsivizsgakozpont.hu

logo

Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont

A Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont 2021. szeptember 1-jén jött létre a Szolnoki Szakképzési Centrum függetlenül és önállóan működő szervezeti egységeként.

Az akkreditáció megszerzése után a szakmai és képesítő vizsgaszervezéssel kívánunk hozzájárulni a magyar szakképzés innovációjához, igazodva annak munkaerőpiaci elvárásaihoz, beleértve a gazdasági élet releváns szereplőinek igényeit is.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 11 szakképző intézményben, valamint a vizsgapartnereinkkel való együttműködésünknek köszönhetően további korszerű és jól felszerelt helyszíneken szervezünk vizsgákat. Intézményünk elkötelezett a személytanúsítási tevékenység pártatlanságáért, amit a munkánk mellett kiemelt értékként kezelünk.

Célunk, hogy a jogszabályi környezetbe az elvárásoknak megfelelően illeszkedő, szakszerű vizsgaszervezéssel támogassuk leendő vizsgázóinkat céljaik elérésében és munkaerőpiaci elhelyezkedésükben.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
5000 Szolnok, Baross u. 37/A
+36-30/525-84-46
vizsgakozpont@szolmusz.hu

logo

Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont

 A vizsgaközpont a Tatabányai Szakképzési Centrum önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egysége, amelynek feladata szakmai vizsgák, illetve képesítő vizsgák szervezése, lebonyolítása 23 KEOR szerinti képzési területhez tartozó 300 szakmában, illetve szakképesítés esetén. A vizsgák személyi, tárgyi feltételei elsősorban a szakképzési centrum iskoláinak személyi állományán és eszközein alapulnak, de külső együttműködők is rendelkezésre állnak. A vizsgaközpont a munkaerőpiaci igények rugalmas, gyors, szakszerű kielégítést kívánja segíteni a szakmai vizsgáztatás területén.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.
34/300-172
70/ 709 41 26
vizsgakozpont@tszc.hu

logo

Tolna Megyei Vizsgaközpont

A Tolna Megyei Vizsgaközpont 2021. szeptember 23-án kapta meg akkreditálási okiratát. 

Az akkreditált státuszt 19 képzési területre feltételesen kapta meg a Vizsgaközpont.

Együttműködő partnereink bevonásával számos helyszínen lesz lehetőségünk vizsgákat szervezni.

Fő célunk, hogy a vizsgák megszervezése, lebonyolítása során a vizsgázók számára elérhetővé tegyük az általuk választott szakmák, részszakmák és szakképesítések megszerzését, ezáltal segítve őket a céljaik elérésében.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.
+ 36 30 128-3372
vizsgakozpont@tmszc.hu

Training360 Vizsgaközpont

A Training360 vizsgaközpont 2021-ben alakult és hivatalosan 2022 márciusától üzemel, akkreditációs számunk: NAH-12-0016/2021. A 0613-as KEOR-hoz kapcsolódó, Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése területen kínál képesítő vizsgákat, online és személyes (tantermi) lebonyolítási formában. Vizsgaközpontunk elsősorban a Struktúraváltás című Európai Uniós támogatású képzési programhoz kapcsolódóan szolgálja ki időszakosan a vizsgaigényeket, de ezek mellett szívesen várjuk más képzésekből érkező vizsgázni vágyókat is meghirdetett időpontjainkra.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1117 Budapest, Budafoki út 56. A épület, III. emelet.
06 (1) 880-0046
vizsgakozpont@training360.com

logo

Tüskevár Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk 2022. márciusától ideiglenes akkreditációval rendelkezik. Célunk a piaci és a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, professzionális vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára, országosan ehetővé tenni a választott szakmai végzettség megszerzését az alábbi fő területeken: növénytermesztés és állattenyésztés, kertészet, erdőgazdálkodás, foglalkozás- egészségügy és balesetvédelem,  állatorvosi tudományok, háztartási szolgáltatások, idősek és fogyatékosok , szociológia és  kulturális tanulmányok.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
2040 Budaörs, Budapesti út 122.
+36 70 599-0932
info@tuskevarvizsga.hu

Várna Országos Műszaki Vizsgakomplexum

A Várna Országos Műszaki Vizsgaközpont a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum alapításában és szervezeti egységeként, de önálló jogi személyiséggel és szakmai feladattal 2021. május 25.-én jött létre. A képzés és vizsgáztatás új rendszerében az akkreditált vizsgaközpontok alapvető célja és feladata, hogy szakmailag önálló, pártatlan és független vizsgáztatási tevékenységet folytassanak. A Várna Országos Műszaki Vizsgakomplexum elkötelezett, hogy gyors, rugalmas, egyúttal minőségi szolgáltatást nyújtson, a szolgáltatást igénybe vevők teljes köre számára.  A hosszútávon sikeres és eredményes munka záloga a Vizsgaközpont munkatársainak és együttműködő partnereinek szakmai felkészültsége. A Vizsgaközpont 26 képzési területen dolgozik együtt a lehető legkiválóbb partnerekkel, hogy munkája során ne csak jogszabályi kötelezettségeinek tegyen eleget, de ügyfelei tartós elégedettségét is elnyerje. 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-12-0017/2021 számon akkreditált személytanúsító szervezet.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
1149 Budapest, Várna utca 23.
+36 70 502 1190
info@varnavizsgakozpont.hu

Vas Megyei Független Vizsgaközpont

A Vas Megyei Független Vizsgaközpont 2021. június 1-én alakult meg az új szakképzési rendszer jogszabályaiban meghatározott akkreditált vizsgáztatási tevékenység folytatására. A hónapokig tartó előkészületeket és a sikeres engedélyeztetési eljárást követően a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. december 16-a óta akkreditált személytanúsító szervezetként jegyzi vizsgaközpontunkat. A Vas Megyei Független Vizsgaközpont magas szakmai színvonalon, képzett és gyakorlott vizsgáztatókkal, egyre bővülő vizsgahelyszínekkel biztosítja a vizsgák teljeskörű lebonyolítását. 

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
06-30-166-0886
vizsgakozpont@vmszc.hu

logo

Veszprémi Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk 2022 márciusában kapott ideiglenes akkreditációt az Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog, az Információs és kommunikációs technológiák, a Műszaki, ipari és építőipari képzések, a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és állatorvosi tudományok, az Egészségügy és szociális gondoskodás, valamint a Szolgáltatások tanúsítási kategóriákban. Számos vizsgahelyszínnel kötöttünk vizsgalebonyolítási együttműködési megállapodást. Szakértőinket, vizsgáztatóinkat online formában folyamatosan képezzük betöltendő feladataik tekintetében. Törekszünk a teljeskörű akkreditáció feltételeinek mielőbbi teljesítésére.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
8200 Veszprém, Március 15. utca 5.
+36 30 200-5057
info@vevi.hu

Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk az új szakképzési rendszer részeként jött létre azzal a céllal, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfeleljen, segítséget nyújtson az új szakmák megszerzésében.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2022. április 28-tól akkreditált személytanúsító szervezetként, NAH-12-0047/2022 számon engedélyezte a Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont működését.

Vizsgaközpontunk magas szakmai színvonalon, képzett és gyakorlott vizsgáztatókkal, egyre bővülő vizsgahelyszínekkel biztosítja a vizsgák teljeskörű lebonyolítását.

Legfontosabb számunkra a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás. Törekszünk a vizsgára jelentkezők és partnereink részletes tájékoztatására, szolgáltatásaink átláthatóságára, az esetlegesen felmerülő kérdések gyors és korrekt megválaszolására.

Bízunk abban, hogy Vizsgaközpontunk segítséget és lehetőséget tud adni minden résztvevő Partnerének abban, hogy a sikeres vizsgákkal elérhessék céljukat, megfelelő munkát találjanak.

Időpontok, helyszínek

Központ címeTelefonszámE-MAIL CÍM
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi utca 74.
+36-30-148-0316
info@zfvk.hu

ikk_teljes_alap

Kezünkben a digitális jövő