ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

Tájékoztató

IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések

A Szkt. preambuluma kihangsúlyozza a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakításának fontosságát.


A projekt korszerű, IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések, programok fejlesztése, gyártásszimulációs eszközök oktatási tevékenységbe történő bevonása, és kompetens oktatók, pedagógusok képzése révén tervezi kiszolgálni a gazdálkodó szervezetek jelen és jövőbeli képzési igényeit.


Az „IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések” című komponensben történik az IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések, képzési programok fejlesztése, lebonyolítása a szakmai oktatásban és szakmai képzésben tanulók és oktatók részére. A tudásmegalapozó képzések célja, hogy a középiskolai tanulmányaikat végző diákok elsajátítsák azokat a technológiai ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projektben beszerzett IPAR 4.0-ás, gyártásszimulációs megoldások működését, használatát és előnyeit megértsék, valamint IPAR 4.0 technológiai ismereteket sajátítsanak el.


A projekt keretén belül az alábbi eredmények valósultak meg:

  • Képzési programok fejlesztése
  • Képzések lebonyolítása a szakmai oktatásban és szakmai képzésben tanulók és oktatók részére
  • 10 db gyártásszimulációs eszköz beszerzése és oktatási tevékenységbe történő bevonása
machinemap
ikk_teljes_alap

Kezünkben a digitális jövő