ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

A SZAKMAI OKTATÁS, SZAKMÁK TARTALMI SZABÁLYOZÓI

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK), Programtantervek (PTT)

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervek.

További információk
oldalsó kép

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK), Programtantervek (PTT)

A Képzési és Kimeneti Követelmények tartalma, vizsgaleírása, valamint a Programtantervek biztos alapot adnak mind a szakképző intézményeknek, mind a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezeteknek saját szakmai programjuk, képzési programjuk kidolgozásához.

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

A Szakmajegyzék szakmáihoz új szemléletű, a gazdaság igényeit tükröző Képzési és Kimeneti Követelmények kerültek meghatározásra, melyek a korszerű szakmai kompetenciák elsajátítását szolgálják.

Programtantervek (PTT)

A Programtanterv ajánlásként tartalmazza az egyes tananyagegységek célját, tartalmát, terjedelmét, időkeretét, évfolyamonkénti megoszlását.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján a képzési és kimeneti követelmények

  • nem érdemi jellegű vagy a tanulókra, képzésben részt vevő személyekre kedvezőbb változást jelentő módosításai a közzététel napjától hatályosak, és a már folyamatban lévő képzésekre is alkalmazandók;
  • egyéb, felmenő rendszerben bevezetésre kerülő módosításai a dokumentumban megjelölt tanévtől alkalmazandók (ebben az esetben az új képzési és kimeneti követelmények hatályba lépése nem érinti az azt megelőzően közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint indított szakmai oktatást, vagyis azokra a megelőzően közzétett képzési és kimeneti követelmények alkalmazandók).

Szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervei ágazati bontásban

Az alábbi felületen ágazati bontásban találhatóak meg az egyes szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervei.


Szakmák

Legutóbbi, hatályos anyag ekkortól

Legutoljára törölt anyag, ekkortól

Archivált anyag elérhető