ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

A SZAKMAI OKTATÁS, SZAKMÁK TARTALMI SZABÁLYOZÓI

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK), Programtantervek (PTT)

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervek.

További információk
oldalsó kép

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK), Programtantervek (PTT)

A Képzési és Kimeneti Követelmények tartalma, vizsgaleírása, valamint a Programtantervek biztos alapot adnak mind a szakképző intézményeknek, mind a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezeteknek saját szakmai programjuk, képzési programjuk kidolgozásához.

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

A Szakmajegyzék szakmáihoz új szemléletű, a gazdaság igényeit tükröző Képzési és Kimeneti Követelmények kerültek meghatározásra, melyek a korszerű szakmai kompetenciák elsajátítását szolgálják.

Programtantervek (PTT)

A Programtanterv ajánlásként tartalmazza az egyes tananyagegységek célját, tartalmát, terjedelmét, időkeretét, évfolyamonkénti megoszlását.

Módosítások a Képzési és Kimeneti Követelményekben

A képzési és kimeneti követelményekben történt módosítások nem érdemi jellegű vagy a tanulókra, képzésben részt vevőkre kedvezőbb változásokat jelentenek, így a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 11.§ (4) bekezdése alapján a folyamatban lévő képzésekre is alkalmazandók. A módosítások a közzététel napjától hatályosak.

A pontosítások az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga megszervezésének következetes lebonyolítását szolgálják. A szakma alapadataira vonatkozó rész a szakmai oktatás kötelező foglalkozásai összesített számával egészült ki, továbbá a szakmai követelmények a fenntarthatóságra, „zöldítésre” vonatkozó tartalmakkal bővültek.

Szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervei ágazati bontásban

Az alábbi felületen ágazati bontásban találhatóak meg az egyes szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervei.


Szakmák

Legutóbbi, hatályos anyag ekkortól

Legutoljára törölt anyag, ekkortól

Archivált anyag elérhető