ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

A SZAKMAI KÉPZÉSEK MEGÚJULÓ RENDSZERE

Programkövetelmények (PK)

Információk a szakmai képzés megújuló rendszeréhez kapcsolódóan. Segítség a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodáshoz és a szakképesítések Programkövetelményeinek (PK) megismeréséhez.

További információk
oldalsó kép

Megújult szakképzés és felnőttképzés

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban, szakképző intézményben elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakképző intézmény vagy felnőttképző által szervezett szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a miniszter által nyilvántartásba vett Programkövetelmény alapján indítható. A Programkövetelmények tartalmazzák a szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit és a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását. Programkövetelményre, illetve annak módosítására vagy törlésére bárki javaslatot tehet.

Eljárásrend

A Programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje itt érhető el.

Folyamatábra

A Programkövetelmények nyilvántartásba vételének folyamatábrája itt érhető el.

Táblázat

A Programkövetelmények kereshető Excel formátumban itt érhetőek el.

Dokumentumok

Programkövetelmény-javaslatok benyújtásának dokumentumai itt érhetőek el.


Szakképesítés

Legutóbbi, hatályos anyag ekkortól

Legutoljára törölt anyag, ekkortól

Archivált anyag elérhető

Általános programok

Egészségügy és szociális gondoskodás

Humán tudományok és művészetek

Információs és kommunikációs technológiák

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és állatorvosi tudományok

Műszaki, ipari és építőipari képzések