ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

Tájékoztató

Rugalmas tanulási utak

A végzettség nélküli iskolaelhagyás, lemorzsolódás megakadályozásának és legalább egy szakképzés megszerzésének célja érdekében a hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2014. évi módosítása célul tűzte ki a műhelyiskolák létesítését, valamint a Dobbantó program keretében megvalósuló egyéni készség és kompetenciafejlesztési tevékenység szakképzési rendszerbe illeszkedését, mint felzárkóztatást szolgáló megoldást.


A lemorzsolódás megakadályozásához, a képzési rendszerből képzettség nélkül kieső munkaerő-tartalék bevonásához a GINOP-6.2.4-VEKOP/16 projektben kialakított módszertani javaslatok alapján megvalósuló Műhelyiskolák és Dobbantó program keretében az oktatási és tanügyi-igazgatási területen dolgozók számára képzési, továbbképzési programok, tartalmak, elektronikus oktatási tudásbázis fejlesztésével, bemeneti és kimeneti kompetenciák mérésének kidolgozásával járul hozzá a projekt.


1.Dobbantó program

A Dobbantó program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, ahonnan a Műhelyiskolába lehet továbblépni és alapfokú végzettséget szerezni. A Dobbantó programban az vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

 • alapkompetencia-fejlesztés
 • alapfokú végzettséggel nem rendelkező, 16. életévét betöltött tanulók részére
 • mentor tanárral való közös munka

2.Orientációs évfolyam

Az orientációs fejlesztés program azoknak az alapfokú képzettséggel rendelkező fiataloknak kínál tanulási lehetőséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban vagy kompetenciafejlesztésre van szükségük a szakmai oktatásuk megkezdése előtt. Feladata a tanulók egyéni kompetenciáinak fejlesztése és a szakmai oktatás során elsajátítható szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése. Az orientációs fejlesztés programban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának, életpálya-tervezésének elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában.


Az orientációs fejlesztés program egy tanév terjedelmű, egyedüliként a rugalmas tanulási utakra épülő programok közül a tanév rendjéhez illeszkedően valósul meg, igaz, az első félévben még érkezhetnek új tanulók a csoportba, jellemzően a szakképzési centrum szakképzéséből lemorzsolódott tanulók közül.

 • pályaorientáció, alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
 • alapfokú végzettséggel rendelkezők számára
 • projektoktatás

3.Műhelyiskola

Az Szkt. vhr. 53. § paragrafusa alapján a műhelyiskola definíciója a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a műhelyiskolában tanulmányokat akkor folytathat, ha alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte. A műhelyiskolában részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között a nappali rendszerben, kis létszámú csoportokban kell megszervezni úgy, hogy a részszakma megszerzésének időtartama - a tanév, illetve a tanítási év rendjére tekintet nélkül - legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap közé essen.

 • min. 6, max. 24 hónap, részszakma megszerzésére irányuló felkészítés
 • alapfokú végzettséggel nem rendelkező, de a Dobbantó programot elvégző tanuló VAGY alapfokú végzettséggel rendelkező és 16. életévét betöltött tanuló
 • szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít,
 • legalább egy munkakör betöltésére képesít

Módszertani támogató anyagok:

 • Módszertani kézikönyvek, Egyéni Fejlődési Terv sablonok
 • Módszertani ajánlások:
  • részszakma katalógus műhelyiskola indításához
  • a műhelyiskola és az orientációs program indításával kapcsolatos jó gyakorlatok
  • kompetenciamátrix a mentorok kiválasztásához
 • Nagy mennyiségű, előre elkészített projektfeladat, projektterv dobbantóhoz, műhelyiskolához és orientációs fejlesztés programhoz
 • Mérésmódszertani útmutatók a dobbantó mérőeszközhöz

Megvalósult képzések, fejlesztések:

 • Kompetenciafejlesztő mentorképzés
  • 6 nap kontaktórás képzési nap + e-learning
  • 60 OTR kredit
  • Képzés során tanúsítványt szerzők: 374 fő
 • Rugalmas tanulási utakra épülő programok vezetői támogatása
  • 2 nap kontaktórás képzési nap + e-learning
  • Szituatív vezetési ismeretek, kooperatív oktatási metódusok ismerete, konfliktuskezelés, beleérző képesség stb.
 • Tudásmegosztó és kommunikációs platform (SharePoint)
 • Bemeneti és kimeneti kompetenciák méréséhez online mérőeszköz fejlesztése dobbantóhoz
 • E-Kréta modul fejlesztése
 • SharePoint link:https://muhelyiskola.nive.hu/_layouts/15/fba/registration.aspx
  tanulasi utak
  ikk_teljes_alap

  Kezünkben a digitális jövő