ikk_feherszoveg

Ügyfélszolgálat

Tájékoztató

Vizsgaközpont

A szakképzés és felnőttképzés minőségének, rugalmasságának javítása, és ezek keretében a digitális kompetenciák ágazat specifikus fejlesztésének hangsúlyosabb megjelenítése érdekében szükséges volt felülvizsgálni és egyszerűsíteni a szakképesítések tartalmát és követelményeit meghatározó szabályozási környezetet is.


A gazdasági, munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő szakképesítési tartalmak, képzési és vizsgáztatási követelmények megalkotásához és a vizsgaközpontok akkreditációs folyamatának kialakításához a szabályozási környezet módosítása vált szükségessé. A szakképzési rendszer átfogó megváltoztatásához a hangsúlyt a pontosan meghatározott kimeneti követelményekre kell áthelyezni, hogy a képzések valóban reagálni tudjanak a munkaerőpiac igényeire és hogy az adott képzés eredményessége mérhető legyen.


Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.


Az akkreditált vizsgaközpontok minőségirányítási rendszerüket az MSZ EN ISO/IEC ISO 17024 szabvány alapján működtetik, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditált, és rendszeresen ellenőriz.


Szakmai vizsgát a szakképzési törvény átmeneti rendelkezései szerint 2025. évig a szakképző intézmények is szervezhetnek az általuk oktatott szakmák tekintetében. A szakmai vizsga olyan állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri.


Az ágazati alapvizsga a szakképző intézmény által szervezett állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri.


Képesítő vizsga: A képesítő vizsga az akkreditált vizsgaközpont által szervezett, a szakmai képzésben elsajátított és a programkövetelményben a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott kimeneti követelmények mérésére szolgáló vizsga. Képesítő bizonyítványt az kaphat, aki sikeres képesítő vizsgát tett.


A projekt feladatai közt szerepel a vizsgaközpontok módszertani és működési modell dokumentációjának elkészítése, valamint a vizsgaközpontok akkreditációs és személytanúsító szempontokat tartalmazó működési dokumentációs minta dokumentumcsomagjának összeállítása, amely részletesen definiálja az akkreditációhoz kapcsolódó szervezeti erőforrásokra vonatkozó és a vizsgaszervezés személytanúsító szabvány szerinti követelményeit, a kapcsolódó minőségirányítási dokumentumokat.


Országos Vizsgarendszer:

Az elkészült vizsgaügyviteli információs rendszer mind a vizsgaszervezők, mind a vizsgákra jelentkezők számára elérhető online felület (vizsgakozpont.e-kreta.hu). A szoftver nyilvántartja a vizsgaszervezőket, akik a vizsgákat meghirdetik, és a meghirdetett vizsgákra tudnak jelentkezni, akik az adott szakma/szakképesítés esetében a vizsgára bocsátási feltételekkel rendelkeznek. A szoftver teljes támogatást ad a vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához.

vizsgakozpont
ikk_teljes_alap

Kezünkben a digitális jövő